Sekretariat - fax 87 735 20 20

Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Pracownia Bakteriologii

p.o. Kierownika mgr Justyna Jancewicz


Pracownia Bakteriologiczna przy SP ZOZ w Piszu prowadzi szeroką diagnostykę następujących badań:


Materiały ropne, płyny ustrojowe i dializacyjne, mocze, wymazy z gardła, oka, ucha, posiewy płwociny, podstawowe badania serologiczne (odczyny reumatoidalne), badanie kału w kierunku rotawirusów.


Zakres badań:


1. Pełna identyfikacja gatunku bakterii chorobotwórczych tlenowych i beztlenowych.

Oznaczanie szerokiej lekowrażliwości na chemioterapeutyki metodą dyfuzyjno - krążkową lub metodą ilościową [ MIC ] - najmniejsze stężenie antybiotyku hamujące wzrost bakterii.

2. Hodowla grzybów drożdżopodobnych.

3. Kontrola mikrobiologiczna środowiska szpitalnego


Pracownia posiada certyfikaty jakości ,,POLMICRO" wydane przez Centralny Ośrodek jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.


Przyjmowanie materiału do badań w naczyniach sterylnych - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 10.30 w Punkcie Pobrań w Przychodni pok. Nr 15. Wydawanie wyników po 48 lub 72 godzinach w Punkcie Pobrań.

Wygenerowano w sekund: 0.02
2,893,105 unikalne wizyty