Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Pracownia Bakteriologii

p.o. Kierownika mgr Justyna Jancewicz


Pracownia Bakteriologiczna przy SP ZOZ w Piszu prowadzi szeroką diagnostykę następujących badań:


Materiały ropne, płyny ustrojowe i dializacyjne, mocze, wymazy z gardła, oka, ucha, posiewy płwociny, podstawowe badania serologiczne (odczyny reumatoidalne), badanie kału w kierunku rotawirusów.


Zakres badań:


1. Pełna identyfikacja gatunku bakterii chorobotwórczych tlenowych i beztlenowych.

Oznaczanie szerokiej lekowrażliwości na chemioterapeutyki metodą dyfuzyjno - krążkową lub metodą ilościową [ MIC ] - najmniejsze stężenie antybiotyku hamujące wzrost bakterii.

2. Hodowla grzybów drożdżopodobnych.

3. Kontrola mikrobiologiczna środowiska szpitalnego


Pracownia posiada certyfikaty jakości ,,POLMICRO" wydane przez Centralny Ośrodek jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.


Przyjmowanie materiału do badań w naczyniach sterylnych - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 10.30 w Punkcie Pobrań w Przychodni pok. Nr 15. Wydawanie wyników po 48 lub 72 godzinach w Punkcie Pobrań.

Wygenerowano w sekund: 0.23
4,995,687 unikalne wizyty