Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Rada Społeczna SzpitalaSkład Rady Społecznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Powiatowego w Piszu :Andrzej Nowicki - przewodniczący


Marek Antoni Wysocki - przedstawiciel Rady Powiatu Pisz


Irena Jatkowska - przedstawiciel Rady Powiatu Pisz


Mateusz Szkaradziński - przedstawiciel Wojewody Warmińsko - Mazurskiego


Teresa Leszczyńska - przedstawiciel Rady Miejskiej w Piszu


Anna Pilarczyk - przedstawiciel Rady Miejskiej w Orzyszu


Jerzy Brzózka - przedstawiciel Rady Miejskiej w Białej Piskiej


Elżbieta Grzyb - przedstawiciel Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie
Do zadań Rady Społecznej należy:
1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznania Dyrektorowi Zakładu nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu.
e) Regulaminu organizacyjnego,
2. Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego , w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i statucie Zakładu.Wygenerowano w sekund: 0.23
4,995,586 unikalne wizyty