Sekretariat - fax 87 735 20 20

Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Rada Społeczna SzpitalaSkład Rady Społecznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Powiatowego w Piszu :Andrzej Nowicki - przewodniczący


Marek Antoni Wysocki - przedstawiciel Rady Powiatu Pisz


Irena Jatkowska - przedstawiciel Rady Powiatu Pisz


Urszula Marszeniuk- przedstawiciel Wojewody Warmińsko - Mazurskiego


Paweł Bazydło - przedstawiciel Rady Miejskiej w Piszu


Monika Zielińska - przedstawiciel Rady Miejskiej w Orzyszu


Jerzy Brzózka - przedstawiciel Rady Miejskiej w Białej Piskiej


Barbara Wyłudek- przedstawiciel Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie
Do zadań Rady Społecznej należy:
1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznania Dyrektorowi Zakładu nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu.
e) Regulaminu organizacyjnego,
2. Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego , w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i statucie Zakładu.Wygenerowano w sekund: 0.02
2,893,013 unikalne wizyty