Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie z dnia 04.01.2012 r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychInformacja komisji konkursowej z dnia 18.01.2012 r.


W związku z wpłynięciem dużej ilości ofert dotyczących postępowania
konkursowego na udzielenie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 04.01.2012 r.,
komisja konkursowa informuje, iż wyniki konkursu ofert zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Szpitala w dniu 20.01.2012 r. do godz. 15:00.


Przewodniczący komisji konkursowej

mgr inż. Marek Skarzyński

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego 29.11.2011 r.

Ogłoszenia
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
w Piszu informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 29.11.2011 r.


Na konkurs wpłynęło 20 ofert. W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego komisja wyłoniła najkorzystniejsze oferty.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenia
Ogłoszenie z dnia 29.11.2011 r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia
na świadczenia zdrowotne


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wynajm Lokalu

OGŁOSZENIESamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Piszu ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz posiada do wynajęcia wolny lokal o powierzchni 18,12 m² w budynku Przychodni przy ul. Klementowskiego 8.

Lokal usytuowany na II piętrze jest zaopatrzony w centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę.

Lokal nadaje się do prowadzenia działalności medycznej.

Zainteresowani najmem lokalu winni zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do Sekretariatu (tel. 87 423 21 50) lub do Sekcji Gospodarczej (tel. 87 425 45 12) Szpitala.
Wygenerowano w sekund: 0.04
3,945,095 unikalne wizyty