Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

OGŁOSZENIE

OFERTY PRACY DLA LEKARZY
Wyniki konkursu ofert ogłoszonego 12.06.2019r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 12.06.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 12.06.2019 r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 t.j. z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego 13.05.2019r.

OgłoszeniaDyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 13.05.2019r.

Ogłoszenie z dnia 13.05.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 13.05.2019 r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne
Wygenerowano w sekund: 0.02
3,482,148 unikalne wizyty