Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU

Ogłoszenie z dnia 12.07.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 12.07.2018 r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia
na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie z dnia 13.04.2018 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
w Piszu informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 13.04.2018 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2018 ROKU (MODYFIKACJA)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2018 ROKU

Wygenerowano w sekund: 0.04
3,583,354 unikalne wizyty